งูสวัด ถือเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัส Varicella zoster virus หรือVZV เป็นโรคที่พบได้มากในประเทศไทย โดยปกติแล้วโรคนี้จะแฝงตัวอยู่ตามใต้ผิวหนังและถือเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่น่ากลัวและคร่าชีวิตคนไทยไปจำนวนไม่น้อย

อะไรคือภาวะความเสี่ยงของการเกิดโรคงูสวัด

ความเสี่ยงในการเกิดงูสวัดนั้น มักเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นภูมิต้านทานร่างกายที่ต่ำกว่าปกติ  ร่างกายที่มีความอ่อนแอ พักผ่อนไม่พอ อายุที่มากขึ้น ภาวะความเครียด หรือเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV

งูสวัดเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือไม่

งูสวัด ถือเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีความร้ายแรงเพราะเป็นโรคที่ส่งผลโดยตรงกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ และทำให้เชื้อโรคที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายเกิดการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนได้ไวมากขึ้น

ทำอย่างไรถึงจะห่างไกลโรคงูสวัด

อย่างที่รู้กันว่าเชื้อ VZV นี้เป็นเชื้อที่สามารถแฝงตัวอยู่ในร่างกายของเราได้นานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีเคยเป็นโรคอีสุกอีใส นอกจากนี้เชื้อโรคนี้ยังมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอ ดังนั้นแนวทางการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโรคงูสวัดก็คือ

  • การออกกำลังกายอยู่เสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และส่งเสริมความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันร่างกาย
  • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • การหลีกเลี่ยงจากภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียด

งูสวัดมีอาการอย่างไร

สำหรับอาการของโรคงูสวัดนั้นมักจะมีอาการไข้ตัวร้อนก่อนมีน้ำตุ่มใสกระจายอยู่ทั่วตัวคล้ายกับการเป็นโรคอีสุกอีใส โดยอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ร่างกายมีอาการอ่อนแอหรืออ่อนเพลีย ซึ่งอาการงูสวัดนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

  • ระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยจะมีอาการแสบร้อนตามระบบเส้นประสาทในร่างกาย
  • ระยะที่สอง จะมีผื่นแดงขึ้นตามลำตัว ก่อนที่จะกลายเป็นตุ่มน้ำใสกระจายตัวเป็นหย่อม ๆ ตามตัว แขน ขา หรือรอบเอว
  • ระยะที่สาม เมื่อตุ่มบนผิวหนังแตกและแผลหายดีแล้ว ผู้ป่วยอาจจะยังมีอาการแสบร้อนใต้ผิวหนังหลงเหลืออยู่ โดยในบางรายอาจมีอาการต่อเนื่องเป็นปี

จะรักษาโรคงูสวัดได้อย่างไร

สำหรับการรักษาโรคงูสวัสนั้นแพทย์มักจะใช้ยาต้านเชื้อไวรัสในกลุ่มของอะซัยโคลเวีย เพพื่อยับยั้งการกระจายตัวของเชื้อไวรัส VZV ไม่ให้ลุกลามและช่วยให้แผลหายเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว

 

 

Comments

comments