ทำไมต้องขูดหินปูน เพราะหินปูนหรือหินน้ำลาย(Limestone)คือ คราบสีขาวขุ่นนิ่มติดอยู่บนตัวฟัน แม้ว่าจะบ้วนน้ำหรือแปรงฟันก็ไม่สามารถทำให้หินปูนหลุดออกได้

หินปูนคืออะไร

หินปูนหรือหินน้ำลาย คือ แผ่นคราบจุลินทรีย์(Bacterial plaque)ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราแปรงฟันไม่สะอาด ผ่านไปเพียง 2-3 นาที จะมีเมือกใสของน้ำลายมาเกาะที่ตัวฟัน จากนั้นเชื้อโรคที่มีอยู่มากในปากจะมาเกาะทับถมกันมาก ๆ เข้า จนเกิดเป็นแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่แข็งตัวเนื่องจากมีธาตุแคลเซียมจากน้ำลายเข้าไปตกตะกอน หากเราทำความสะอาดฟันและเหงือกไม่สะอาดทุกวัน คราบนี้จะเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นหินปูน ซึ่งจะทำอันตรายต่อฟันและเหงือก มักพบหินปูนมากโดยเฉพาะที่คอฟัน บริเวณขอบเหงือกและซอกฟัน

การที่ฟันมีหินปูนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ เมื่อรับประทานอาหารเข้าไป คราบจุลินทรีย์นี้จะใช้น้ำตาลจากอาหารสร้างกรดและสารพิษ โดยกรดจะทำลายเคลือบฟัน ทำให้ฟันผุ สารพิษจะทำให้เหงือกอักเสบ ทำให้เกิดโรคปริทันต์ การขูดหินปูนจะทำให้ฟันและช่องปากจะสะอาดขึ้น ส่วนบางคนที่ใช้ฟันเคี้ยวอาหารด้านเดียว ฟันที่ไม่ได้ใช้จะมีหินปูนสะสมมาก แต่เมื่อขูดหินปูนออกแล้วการใช้งานจะดีขึ้น และฟันที่ถูกคลุมด้วยหินปูนก็จะได้รับการวินิจฉัยรักษา ตลอดจนการดูแลจากเจ้าของได้ดีขึ้น นอกจากนี้หินปูนยังทำให้เกิดความไม่สวยงามเวลายิ้มจะทำให้เราไม่มั่นใจและมักทำให้เกิดกลิ่นปากโดยไม่รู้ตัว ซึ่งคนส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าสาเหตุของการมีกลิ่นปากเพราะการมีหินปูนนั้นเอง ยิ่งมีหินปูนมากก็ยิ่งทำให้มีกลิ่นปากมากขึ้น ทำให้เราเสียบุคลิกเลยทีเดียว

ดังนั้นเราจึงควรขูดหินปูนออก ระยะห่างของการขูดหินปูนแต่ละครั้งไม่เท่ากันในแต่ละคน เพราะบางคนเกิดหินปูนได้เร็วกว่าคนอื่น แต่เวลาเหมาะสมในการขูดหินปูนในแต่ละครั้งควรจะ 6 เดือน หรือ 1 ปี ขูดหินปูน 2 ครั้ง เพราะการขูดหินปูนบ่อยเกินไปอาจทำให้เกิดผลเสียทำให้เกิดฟันสึกได้บ้างแต่ไม่มากนัก ค่าใช้จ่ายในการขูดหินปูนแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูนมากน้อยในปากจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500-1500 บาท การตรวจดูหินปูนด้วยตนเองนั้นทำได้ง่าย เพราะบริเวณที่พบได้บ่อยคือด้านลิ้นของฟันหน้าล่าง ให้ส่องกระจกดู อ้าปากกว้างๆ ก้มหน้าลงมองไปที่ด้านลึกของฟันหน้าล่างเป็นจุดที่สังเกตได้

Comments

comments