การฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยตั้งแต่ยังเล็กเป็นสิ่งที่ดี เป็นการปลูกฝังนิสัยลูกให้เป็นเด็กรู้จักคิดรู้จักความรับผิดชอบ คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกได้ภายใต้กฎหรือเงื่อนไขให้ลูกพร้อมทำตาม และยังช่วยให้ลูกมีการพัฒนาทักษะต่างๆ ไปพร้อมกันได้ มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการตั้งเงื่อนไขเพื่อฝึกลูกดังนี้ค่ะ

ฝึกลูกให้มีระเบียบวินัย
ฝึกลูกให้มีระเบียบวินัย

 

  1. การกำหนดเวลา เป็นการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยในการรู้จักใช้เวลาทำสิ่งต่างๆ ได้ถูกต้องชัดเจนตามกำหนดเวลา และให้ลูกได้เข้าใจในการลำดับความสำคัญก่อนหลังเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ลูกต้องทำ คุณพ่อคุณแม่สามารถกำหนดเป็นเวลาให้ลูกได้เลยนะคะ เช่น เมื่อลูกกลับจากโรงเรียนมีการบ้านต้องทำ ก็ให้เวลาลูกได้พักผ่อนหรือเล่นก่อนจากนั้นก็ให้ลูกทำการบ้านให้เสร็จ แล้วค่อยให้ลูกกลับไปพักผ่อนหรือเล่นต่ออย่างนี้ เป็นต้น
  2. ปรับพฤติกรรมและสะสมแต้ม เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ลูกทำความดีเป็นการสะสมแต้มเป็นการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัย สอนให้ลูกรู้จักทำความดีแต่เยาว์วัยโตขึ้นจะได้เป็นเด็กดี รู้จักทำอะไรด้วยตัวเองได้ คุณแม่ต้องพยายามฝึกให้ลูกทำตามเงื่อนไขอย่างใจแข็ง เมื่อลูกมีข้อต่อรองอย่าใจอ่อนนะคะ โดยคุณแม่อาจจะเริ่มตั้งเงื่อนไขจากการทำกิจวัตรประจำวันของลูก เช่น ลูกไม่ชอบแปรงฟัน คุณแม่ก็กำหนดเงื่อนไขให้ลูกว่าถ้าตื่นนอนมาแปรงฟันด้วยตัวเองก็จะได้คะแนนเป็น 2 แต้ม เป็นต้น
  3. การชื่นชม เป็นการให้กำลังใจและสร้างความมั่นใจให้ลูกในการที่ลูกทำสิ่งต่างๆได้ดี เพื่อลูกจะได้มีความมั่นใจที่จะทำสิ่งนั้นต่อไป เป็นการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยไปในตัวด้วยนะคะ และการชื่นชมยังปลูกฝังนิสัยให้ลูกรู้จักช่วยเหลือคนอื่นๆด้วย คุณแม่ต้องชมจากพฤติกรรมที่ลูกทำความดีนะคะ เช่น การที่ลูกเก็บของเล่นเอง การที่ลูกช่วยเก็บขยะ เป็นต้น
  4. ให้รางวัลตามวาระ การสร้างเงื่อนไขและให้รางวัลพิเศษเป็นของขวัญแก่ลูกเป็นวิธีสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของรางวัลที่คุณแม่ให้ว่าการได้รับรางวัลไม่ได้มาโดยง่าย การให้รางวัลทุกครั้งก็ต้องชื่นชมในความพยายามของลูกที่เค้าทำได้ และควรจะปรับเปลี่ยนการให้รางวัลให้มีความยากมากขึ้นในความพยายามของลูกด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ลูกยึดติดกับรางวัลที่ให้ด้วยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะทำอะไรก็ต้องได้รางวัลไปซะทุกครั้งไปนะคะ เช่น ลูกไม่ชอบดื่มนมคุณแม่ก็อาจจะตั้งเงื่อนไขไปว่า “ถ้าลูกกินนมได้ในแต่ละวันตามที่คุณแม่กำหนด” ก็จะได้ของเล่นเดือนละชิ้น หรือแล้วแต่การกระทำอย่างอื่นตามที่คุณแม่เองจะกำหนดขึ้นมา เป็นต้น

การฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มกระทำตั้งแต่ลูกยังวัยเยาว์ฝึกให้เป็นเด็กดีรู้จักคิดรู้จักความรับผิดชอบ โตขึ้นลูกจะได้เป็นคนดีของครอบครัวและเป็นเด็กดีของสังคมต่อไปในภายหน้าค่ะ สำหรับข้อแนะนำนี้คงจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้นำไปปฏิบัติกับลูกได้ และอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่คุณพ่อคุณแม่นำมาใช้กับลูกตามวิธีที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับลูกอย่าปล่อยให้ลูกเติบโตขึ้นมาแบบไม่มีระเบียบวินัยกันเลยนะคะมาฝึกให้ลูกเป็นเด็กดีแต่วัยเยาว์กันดีกว่าจะได้เป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะ

 “มาสร้างกฎระเบียบวินัยภายใต้เงื่อนไขให้ลูกน้อยกันดีกว่าค่ะ”

ขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารรักลูก

Comments

comments