พัฒนาการพูดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ หากถึงเกณฑ์แล้ว ลูกยังไม่พูดไม่ได้ / พูดได้น้อยกว่าเกณฑ์ / เรียกแล้วไม่ได้ยิน หรือพูดเป็นเสียงที่เราแปลไม่ออกว่าลูกพูดอะไร เราควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมนะคะ

หากรู้ว่าลูก “พูดช้า “แล้ว เราอย่านิ่งเฉยนะคะ ควรรีบพาไปรักษาและรับคำแนะนำโดยเร็ว

เกณฑ์การพูดของเด็ก

 • อายุ 4-6 เดือน : เรียกแล้วหันมาตามเสียง เริ่มเล่นน้ำลาย
 • อายุ 7-9 เดือน : เริ่มส่งเสียง มีปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อได้ยินเสียง
 • อายุ 10-12 เดือน : ทำตามคำสั่งอย่างง่ายๆได้
 • อายุ 18 เดือน : ทำตามคำสั่ง, ชี้ที่รูปหรืออวัยวะได้, พูดคำ 1 พยางค์ได้ประมาณ 10 คำ
 • อายุ 2-3 ปี : พูดเป็นคำติดกัน 2 พยางค์ที่มีความหมาย
 • อายุ 3 ปี : พูดเป็นประโยค

การ พูดช้า ของเด็กเกิดจากอะไรบ้าง

 1. ภาวการณ์คลอด เช่น คลอดก่อนกำหนด หรือมีปัญหาในขณะที่คลอด
 2. การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม เช่น ปล่อยให้ลูกทีวี / ไอแพดนานๆ ขาดการสื่อสาร 2 ทาง ไม่มีใครเล่น หรือพูดคุยด้วย หรือตามใจลูกมากไป ไม่ให้ลูกแสดงความต้องการออกมาเอง ก็หยิบยื่นของให้เสียแล้ว ลูกจึงไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องพูด
 3. การได้ยินบกพร่อง
 4. ภาวะของตัวเด็กเอง เช่น เป็นออทิสติก / ปัญญาอ่อน
 5. การละเลยของผู้ปกครอง เพราะอาจคิดว่าเดี๋ยวลูกจะพูดได้เอง จนนานวันเข้า ลูกก็ยังพูดไม่ได้

การพาลูกไปตรวจเมื่อพบว่าลูกพูดช้า

คุณหมอจะซักประวัติตั้งแต่การคลอด การเลี้ยงดู การตรวจหู – ตรวจพัฒนาการ คุณหมออาจให้คำแนะนำไปกระตุ้นการพูดเองที่บ้าน หรือนัดมาฝึกพูดที่คลินิก คุณพ่อ คุณแม่ควรนำคำแนะนำไปปฏิบัติที่บ้านอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ เพราะจะช่วยกระตุ้นให้ลูกพูดได้ดีขึ้น และลดปัญหาตอนลูกเข้าโรงเรียน 

ทำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการพูด

 1. พูดกับลูกให้มากขึ้น และใช้คำถามเพื่อให้ลูกตอบกลับมา อย่าถามเพียงแค่ ใช่ – ไม่ใช่ /ชอบ-ไม่ชอบ ควรให้ลูกได้อธิบายความรู้สึกต่อเรื่องนั้นๆด้วย
 1. เลี้ยงลูกอย่างเหมาะสม ไม่ให้ดูทีวี/ไอแพดนานเกินไป แต่ควรหากิจกรรมอื่นๆ เช่น การเล่านิทาน หรือหาของเล่นมาเล่นกับลูกบ้าง จะได้ช่วยพัฒนาทักษะด้านอื่นๆด้วย
 1. อาชาบำบัด / ดนตรีบำบัด / การว่ายน้ำ / ศิลปะบำบัด ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นได้ดีเช่นกัน

หากรู้ว่าลูกพูดช้าแล้ว เราอย่านิ่งเฉยนะคะ ควรรีบพาไปรักษาและรับคำแนะนำโดยเร็ว หากปล่อยไว้นานไป ลูกจะมีพัฒนาการด้านอื่นๆช้าไปด้วย เมื่อเรียนไม่ทันเพื่อน เขาก็จะไม่มีความสุขในการไปเรียน เกิดปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ เมื่อเห็นว่าลูกพูดผิด ควรรีบแก้ไขให้ถูกต้อง แต่อย่าไปตะคอกเขา หรือถามย้ำว่า เมื่อกี๊พูดอะไรนะ เพราจะทำให้ลูกไม่มั่นใจในตัวเอง ประหม่า พราะกลัวพูดผิด เราเพียงแค่มองหน้าเขาและพูดคำที่ถูกต้อง ช้าๆ ชัด ๆ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก เท่านี้ลูกก็จะมีพัฒนาการพูดที่ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะ

Comments

comments