โรคกล้ามเนื้อหัวใจเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต ไม่มีใครอยากจะให้โรคนี้มาเยือนแต่บางครั้งเราเองก็หลีกเลี่ยงจากโรคร้ายๆไม่ได้ นอกจากว่าเราจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรค และอาการของโรคที่แสดงออกให้ได้รับรู้ พร้อมกับหาสาเหตุหาทางป้องกัน หรือหาทางยับยั้งโรคไม่ให้ลุกลามไปส่วนอื่นๆของร่างกาย

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

สาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

เกิดจากการมีพยาธิเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อหัวใจ จึงทำให้โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อเกิดผิดปกติ แต่มีบางรายก็ไม่ทราบสาเหตุเช่นกันว่าเกิดจากอะไรและมีอีกหลายสาเหตุที่เกิดจากโครงสร้างส่วนอื่นๆของหัวใจ ส่วนใหญ่จะพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก เช่น

–      ลิ้นหัวใจ

–      หลอดเลือดแดงโคโรนารีที่ไปเลี้ยงหัวใจผิดปกติ

–      การแพร่กระจายของโรคบางชนิดไปทั่วร่างกาย

และกลุ่มของโรคกล้ามเนื้อหัวใจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ (จากองค์การอนามัยโลก (WHO) และ สหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติ)

 1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจที่ทราบสาเหตุ (Specitic heart musle disease)
 • จะพบในเด็ก เช่น โรคหัวใจเกิดจากการอักเสบ (ติดเชื้อ) เฉียบพลัน เกิดจากการติดเชื้อในระบบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัด และเชื้อไวรัส
 1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่ทราบสาเหตุ (Cardiomyopathy)
 • กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กเล็ก เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งทำให้เกิดการกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบและมีการกระจายของเชื้อไวรัสไปทำงานเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ

อาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

 1. มีอาการหอบ เหนื่อย
 2. หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม
 3. เป็นไข้หวัด และมีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
 4. เจ็บหน้าอก ตัวซีด ซึม
 5. ปอดมีการอักเสบ

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

 1. ใช้ยากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ เนื่องจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง ขนาดของหัวใจโต มีน้ำคั่งในปอด ต้องรักษาภาวะหัวใจวายประกอบด้วย ร่วมกับการใช้ยาขับปัสสาวะเพื่อลดปริมาณน้ำคั่งในปอด
 2. ใช้ยาอิมมูโนโคลบูลิน เพื่อรักษาการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ
 3. ใช้ยาต่อต้านระบบอินมูนในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเรื้อรัง ( chronic myocarditis ) หรือกลุ่มที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทราบสาเหตุ
 4. การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

โรคต่างๆ เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารครบหลัก 5 หมู่ และผักผลไม้ที่สะอาด ก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดี ปฏิบัติแค่นี้เราเองก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแล้วล่ะค่ะ

 

Comments

comments