โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดโดยยีนด้อย โรคนี้จะแฝงอยู่โดยไม่มีอาการ แต่จะเป็นพาหะถ่ายทอดทางพันธุกรรมต่อไปให้ลูกหลาน เพราะคนที่เป็นพาหะจะมีสุขภาพร่างกายปกติจึงทำให้คนที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพาหะนำเชื้อ ถ้าคู่สมรสคู่ไหนมีพันธุกรรมธาลัสซีเมียที่สอดคล้องกันก็อาจทำให้มีบุตรเป็นโรคโลหิตจางธารัสซีเมียได้

ผู้ป่วยที่เป็น โรคธาลัสซีเมีย ควรที่จะรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง และเครื่องดื่มประเภทน้ำชา น้ำเต้าหู้ จะช่วยลดการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารได้บ้างค่ะ

โรคธาลัสซีเมีย ในเด็กจะแสดงอาการที่มีความรุนแรงอยู่ 3 ระดับ

  1. อาการความรุนแรงที่สุด ทารกในครรภ์จะมีอาการบวมน้ำ และอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็ได้ หรือบางรายจะเสียชีวิตขณะคลอดและอาจเสียชีวิตจากที่หลังคลอดเพียงเล็กน้อยก็มีนะคะ
  2. อาการความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ทารกแรกเกิดจะมีลักษณะปกติ ร่างกายไม่ซีด แต่พออาการเริ่มรุนแรงมากก็จะมีอาการซีดเหลือง ม้ามและตับโต การเจริญเติบโตไม่สมกับอายุ และมีอาการเจ็บป่วยบ่อยๆ
  3. อาการรุนแรงน้อย ถ้าอาการมีความรุนแรงน้อย จะมีลักษณะปกติ ร่างกายไม่ซีด ม้ามไม่โตหรืออาจจะโตเพียงเล็กน้อย และทารกจะมีการเจริญเติบโตค่อนข้างจะปกติ

การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย

ปัจจุบันได้มีการตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษคือ การตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบินซึ่งจะทำให้สามารถรู้ได้ว่าผู้ใดเป็นพาหะหรือว่าป่วยเป็นโรคโลหิจางธาลัสซีเมียได้อย่างชัดเจน

การรักษาโรคธาลัสซีเมีย

การรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจะรักษาโดยให้เลือดและมี 2 แบบคือ

  1. การให้เลือดแบบประคับประคอง    เพิ่มระดับฮีโมโกลบินให้สูงพอให้ผู้ป่วยหายจากอาการอ่อนเพลีย หรือเหนื่อยจากการขาดออกซิเจน โดยการให้เลือดนี้จะให้เป็นครั้งคราว (ตามความจำเป็น)
  2. การให้เลือดจนผู้ป่วยหายซีด     เพิ่มระดับฮีโมโกลบินให้สูงใกล้เคียงกับคนปกติ ส่วนมากวิธีนี้จะใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการชนิดรุนแรงมากและผู้ป่วยจะต้องมารับเลือดสม่ำเสมอนะคะ

การป้องกันโรคธาลัสซีเมีย

  • คู่สมรสที่มีความเสี่ยงมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย ให้ใช้วิธีคุมกำเนิดไว้
  • ใช้วิธีผสมเทียม หรือวิธีปฏิสนธิในหลอดทดลอง (สำหรับคู่ที่อยากมีลูก)

ปัจจุบันโชคดีที่ผู้ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียสามารถรักษาให้หายได้ โดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่ได้จากไขกระดูก หรือเลือดสายสะดือของพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน หรือจากผู้บริจาคเลือดที่มี HLA ตรงกัน ซึ่งการรักษาโรคนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากเลยนะคะ และผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย ควรที่จะรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง และเครื่องดื่มประเภทน้ำชา น้ำเต้าหู้ จะช่วยลดการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารได้บ้างค่ะ

“ลูก“ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบ คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องการดูแลลูกให้เติมโตมีชีวิตที่ดีให้ปลอดภัยจากโรคร้ายไม่ว่าโรคนั้นจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ไม่อยากให้ลูกของตัวเองเป็นทั้งนั้นแหละค่ะ ดังนั้นก่อนที่จะมีลูกคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีการวางแผนให้ดีเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดตามมาหลังจากที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้ว และโรคธาลัสซีเมียก็เป็นอีกโรคที่ต้องการให้คุณแม่ได้รู้สาเหตุการเกิดและหาวิธีป้องกันได้ไม่มากก็น้อยนะคะ

Comments

comments