โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  ที่ทางการแทย์เชื่อกันว่าไวรัสนี้จะมีผลโดยตรงต่อตับ  ทำให้เซลล์ตับถูกทำลายจนเกิดเป็นโรคตับเรื้อรังเช่นเกิดผังผืดในตัว ตับแข็งหรือมะเร็งตับ ซึ่งเป็นโรคที่พบมากที่สุดในประเทศไทย และถึงแม้ว่าในปัจจุบันโรคไวรัสตับอักเสบบีจะไม่ใช่โรคร้ายแรง และยังเป็นโรคที่ควบคุมได้แต่การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองเป็นโรคนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

โรคตับอักเสบบี ติดต่อกันได้อย่างไร

โรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดได้ง่ายกว่าการติดเชื้อ HIV โดยสามารถติดได้จากการมีเพศสัมพันธุ์โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัยกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การรับประทานอาหารร่วมกัน ผู้ที่ใช้เข็มสักหรือเจาะหูร่วมกับผู้อื่น การใช้แปรงสีฟัน มีดโกนและที่ตัดเล็บร่วมกัน หรือติดจากแม่สู่ลูกในขณะที่คลอด โดยการสัมผัสเลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่งทางบาดแผล

จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นพาหะของโรคไวรัสตัวอักเสบบีหรือไม่

สังเกตุตัวเองว่าเรามีพฤติกรรมความเสี่ยงข้างต้นหรือไม่ หากสงสัย หรือไม่แน่ใจให้พบแพทย์เพื่อทำการตรวจเลือดอย่างละเอียด

จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้อย่างไร

สามารถทำได้ 2 วิธีคือ การฉีดวัคซีนป้องกัน และเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายและตรวจเลือดเป็นประจำสม่ำเสมอ

จะดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

  • พบแพทย์เพื่อตรวจอาการเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อตรวจเลือดและสภาพร่างกายและเพื่อตรวจหาระดับสารบ่งบอกมะเร็งตับ AFP (alpha-fetoprotein)
  • ออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน
  • รับประทานยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
  • บอกให้คนใกล้ชิดฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หากบุคคลใกล้ชิดมีภูมิคุ้มกันต่ำ
  • สวมถุงยาอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง
  • งดบริจาคเลือด
  • ไม่ดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • จัดเวลาให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่และงดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง

 

Comments

comments