เมื่อเริ่มโตขึ้น ลูกก็จะยิ่งเห็นบทบาทความเป็นผู้นำจากคนรอบตัว เช่น คุณพ่อ จากบทบาทหัวหน้าครอบครัว เมื่อไปเรียน ก็จะได้เห็นหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าห้อง หรือประธานนักเรียน ซึ่งการจะปลูกฝังให้ลูกเป็นผู้นำที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ให้ลูกฉลาดเพื่อจะได้ควบคุมคนอื่นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็น และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองทำไปแล้วด้วย ซึ่งวิธีปลูกฝังให้ลูกเป็นผู้นำที่ดีนั้นทำได้ดังนี้

9 เทคนิคสร้างลูกให้เป็น ผู้นำ

  1. ฝึกให้ลูกลองทำอะไรด้วยตัวเขาเอง

การปล่อยให้ลูกหัดทำอะไรด้วยตนเอง จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ คลายความกังวลที่มากเกินไป การกล้าคิด กล้าแสดงออกซึ่งจะยิ่งเป็นประโยชน์เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น

  1. สอนให้รู้จักแบ่งปัน

ควรสอนให้ลูกแบ่งปันโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น การแบ่งปันสิ่งของ การช่วยเหลือการบ้านเพื่อน การให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม

  1. ฝึกให้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ถ้ายึดแต่ความเห็นของตัวเองเพียงอย่างเดียว ไม่ฟังใคร ก็เท่ากับลูกเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง การจะเป็นผู้นำที่ดีต้องสนใจเรื่องการยอมรับผู้อื่นและความสามัคคีด้วย

  1. มอบหมายงานให้ลูกทำ

โดยเริ่มจากงานบ้านเล็กๆ ที่เรากำหนดให้ หรืออาจจะให้ลูกเลือกเองก็ได้ ว่าลูกอยากทำอะไร เพื่อฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำ และควรควรติดตามด้วยว่าลูกทำงานได้ครบหรือเปล่า

  1. สอนให้ลูกรู้เรื่องเวลา

การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญ ควรสอนให้ลูกเป็นคนตรงต่อเวลา เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้อื่น

  1. สอนให้ลูกรู้จักให้อภัย

การเป็นผู้นำที่ดีต้องรู้จักให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยตนเองด้วย การจมอยู่กับความพ่ายแพ้ตลอดเวลาจะทำให้ลูกสะสมความเครียด และกลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น และหงุดหงิดตลอดเวลา

  1. ลงโทษอย่างมีเหตุผล

หากรักลูก เมื่อทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิด แต่ควรลงโทษโดยให้เหตุผลว่าทำโทษเพราะอะไร พร้อมทั้งให้คำอธิบายว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร การลงโทษด้วยอารมณ์อาจทำให้ลูกใช้วิธีนี้ไปใช้กับผู้อื่น

  1. ฝึกให้ลูกขอโทษและรู้จักยอมรับผิด

การยอมรับผิดไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย แต่การรู้ว่าผิดแล้วยังทำผิดอีกต่างหาก คือ สิ่งที่ไม่ควรทำ เด็กก็คือเด็ก หากลูกทำผิดเราก็ช่วยอธิบายในสิ่งที่ถูกต้อง เขาก็จะไม่ทำผิดซ้ำใหม่เท่านั้นเอง

  1. เมื่อลูกทำได้ดีแล้วอย่าลืมให้กำลังใจ

แน่นอนว่าสำหรับเด็กแล้ว คงไม่ใช่ว่าทำครั้งแรกแล้วจะทำได้ดีเสมอไป คงจะต้องทำผิดพลาดกันบ้างเล็กๆ น้อยๆแต่หากได้กำลังใจ หรือคำชมจากผู้ปกครองแล้ว ลูกก็จะมีกำลังใจ และมีความเชื่อมั่นที่จะทำสิ่งดีๆให้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสอนลูกก็คือ การทำตนเป็นตัวอย่าง

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสอนลูกก็คือ การทำตนเป็นตัวอย่าง หากคุณพ่อ คุณแม่เป็นกระจกที่ดี ลูกก็ย่อมเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีแน่นอนค่ะ

Comments

comments