หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

แฮม

ลักษณะและชนิดของ แฮม แต่ละแบบมีอะไรบ้าง ฟังทางนี้!! ลักษณะและชนิดของ แฮม แต่ละแบบมีอะไรบ้าง ฟังทางนี้!!

แฮม เป็นชิ้นเนื้อสัตว์จากต้นขาหลังของสัตว์บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุกร แฮมส่วนใหญ่ผ่านการถนอมอาหารและสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสุกและดิบ

minebeauty
0 VIEWS