หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

บัตรบีทีเอส แต่ละประเภท พร้อมคุณสมบัติของผู้ใช้บัตร

บัตรบีทีเอส แต่ละประเภท พร้อมคุณสมบัติของผู้ใช้บัตร

การเดินทางเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในปัจจุบัน ซึ่งการเดินทางด้วยบีทีเอสเหมาะกับ ไลฟ์สไตล์ ของวัยทำงาน โดยการใช้บริการบีทีเอส ควรจะมีบัตรสมาชิกเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่ง บัตรบีทีเอส หรือบัตรแรบบิทคือระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ระบบแรกในประเทศไทยที่ มีระบบตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอสและระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ รวมถึง สินค้าและบริการชั้นนำที่ครอบคลุม และ ตอบสนอง ทุกการจับจ่ายให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น วันนี้ minebeauty เลยจะพาทุกคนมาดูว่า บัตรบีทีเอส มีกี่ประเภท และแต่ละประเภทใช้ยังไง

ประเภทของ บัตรบีทีเอส หรือบัตรแรบบิท

  • สำหรับนักเรียน นักศึกษา : ผู้มีสิทธิ์ใช้ บัตรแรบบิท สำหรับนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ โดยยึดวัน เดือน ปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน และศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทยหรือสถานศึกษาในต่างประเทศ รวมถึง ชั้นเนติบัณฑิต โรงเรียนฝึกอาชีพและโรงเรียนสอนภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตร ณ วันที่ใช้บัตรโดยสาร ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้บัตรโดยสารประเภทดังกล่าว จะต้องแสดงบัตรนักเรียน บัตรนิสิต หรือบัตรนักศึกษา พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเมื่อมีการร้องขอ
  • สำหรับผู้สูงอายุ : ผู้มีสิทธิ์ใช้ บัตรบีทีเอส สำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยยึด วัน เดือน ปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้บัตรโดยสารประเภทดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเมื่อมีการร้องขอ ผู้ใดใช้บัตรโดยมิชอบ หรือไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถือว่าไม่ได้ชำระค่าโดยสาร บริษัทสงวนสิทธิ์ริบบัตรและเรียกให้ผู้โดยสารชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 20 เท่าของค่าโดยสารสูงสุดในราคาปกติ

บัตรบีทีเอส

วิธีเติมเงินและเติมเที่ยว

  • เติมเงิน : เติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท มูลค่ารวมในบัตรไม่เกิน 4,000 บาท / เดินทางเฉพาะสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 25 สถานีเดิม หักค่าโดยสารตามระยะทาง / เดินทางเข้า-ออก ที่สถานีส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ได้แก่ สถานีบางจาก ปุณณวิถี อุดมสุข บางนา แบริ่ง สำโรง ปู่เจ้า ช้างเอราวัณ โรงเรียนนายเรือ ปากน้ำ ศรีนครินทร์ แพรกษา สายลวด เคหะฯ ห้าแยกลาดพร้าว พหลโยธิน 24 รัชโยธิน เสนานิคม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสถานีส่วนต่อขยายสายสีลม ได้แก่ สถานีโพธิ์นิมิตร ตลาดพลู วุฒากาศ และบางหว้า หักค่าโดยสารเพิ่มเที่ยวละ 10 หรือ 15 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภทบัตรโดยสาร) / มูลค่าเงินที่เติมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำรายการครั้งสุดท้าย แต่สามารถนำมาต่ออายุโดยการเติมเงินได้ ทั้งนี้ บัตรดังกล่าวจะต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ 5 ปี
  • เติมเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ขั้นตอนลงทะเบียนบัตร : เข้าแอปพลิเคชัน LINE เลือกเมนู “Wallet”, กดแถบหลังโลโก้ Rabbit LINE Pay เพื่อเข้าสู่หน้าบริการหลัก หลังจากนั้นกดไอคอน “BTS” / กด “ลงทะเบียนบัตรแรบบิทของคุณ” และกด “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข” / ระบุหมายเลข บัตรแรบบิท 13 หลัก และเลือกรูปแบบการชำระเงิน / กรอกรหัสผ่านของ Rabbit LINE Pay, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด “ลงทะเบียน” / หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อห้องจำหน่ายบัตรโดยสารเพื่อเปิดการใช้งาน ทั้งนี้ โปรดนำบัตรแรบบิท, บัตรประชาชน และมือถือที่ทำการลงทะเบียนติดต่อที่ห้องจำหน่วยตั๋วโดยสาร บีทีเอส ทุกสถานีเพื่อเปิดใช้บริการ
  • เติมเที่ยวเดินทาง 30 วัน (สิ้นสุดการจำหน่ายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) : เดินทางเฉพาะสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 25 สถานีเดิม เติมเที่ยวเดินทางได้ตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ / ใช้เดินทางได้ตามจำนวนเที่ยวที่เลือกตามโปรโมชั่น โดยไม่จำกัดระยะทาง ยกเว้น สถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทและสีลม / เที่ยวเดินทางที่เติมในบัตรมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก / จะต้องนำบัตรมาใช้เดินทางภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกบัตร หรือวันที่เติมเที่ยวเดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด เที่ยวเดินทางในบัตรจะถูกลบออก และจะต้องนำบัตรไปเติมเที่ยวเดินทางใหม่จึงจะสามารถใช้เดินทางได้ ทั้งนี้ เที่ยวเดินทางดังกล่าวไม่สามารถขอคืนเป็นมูลค่าอื่นใดได้ / บัตรที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถเติมเที่ยวเดินทางได้ตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
    • สำหรับบุคคลทั่วไป : 15 เที่ยว 465 บาท เฉลี่ย 31 บาท/เที่ยว , 25 เที่ยว 725 บาท เฉลี่ย 29 บาท/เที่ยว , 40 เที่ยว 1,080 บาท เฉลี่ย 27 บาท/เที่ยว , 50 เที่ยว 1,300 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว
    • สำหรับนักเรียน นักศึกษา : 15 เที่ยว 360 บาท เฉลี่ย 24 บาท/เที่ยว , 25 เที่ยว 550 บาท เฉลี่ย 22 บาท/เที่ยว , 40 เที่ยว 800 บาท เฉลี่ย 20 บาท/เที่ยว , 50 เที่ยว 950 บาท เฉลี่ย 19 บาท/เที่ยว

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความน่าสนใจ

นวดอโรม่า (Aroma Massage) คือ ศาสตร์การนวดอีกแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นการใช้น้ำมันหอมระเหย เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญประกอบการนวด

โรคซึมเศร้า เป็นอาการผิดปกติของอารมณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเศร้าหมองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แฮม เป็นชิ้นเนื้อสัตว์จากต้นขาหลังของสัตว์บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุกร แฮมส่วนใหญ่ผ่านการถนอมอาหารและสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสุกและดิบ

อาร์ติโชค เป็นพืชเมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดในยุโรปเขตเมดิเตอร์เรเนียน มีสรรพคุณทางยา สามารถบริโภคสดหรือปรุงเป็นอาหาร

ชุดเดรส เป็นเสื้อผ้าที่ผู้หญิงหรือเด็กหญิงมักสวมใส่ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าชิ้นเดียวที่มีกระโปรงยาวเท่าใดก็ได้ และสามารถเป็นทางการหรือลำลองก็ได้