หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ไทยที่ครองราชย์นานที่สุด

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ไทยที่ครองราชย์นานที่สุด

วันที่ 13 ตุลาคม ทุก ๆ ปี เป็น วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 จน รัชกาลที่ 9 สวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 302 วัน ที่ได้ขึ้นครองราชย์นานที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจไว้มากมาย เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่ง minebeauty ได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ให้ทั้งหมดแล้ว ดังต่อไปนี้

1. ทางด้านการพัฒนาชนบท

รัชกาลที่ 9 ได้ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเสด็จเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาพของประเทศ ตั้งแต่ 2497 โดยเฉพาะในแทบชนบท เพื่อเยี่ยมเยียนและถามข้อมูลเรื่องความเป็นอยู่ นอกจากนี้แล้วพระองคทรงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ทำให้ทรงทราบปัญหาของราษฎร หลังจากนั้นพระองค์ทรงคิดค้นแนวทางพระราชดำริ เพื่อที่จะสามารถและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

2. ด้านการศึกษา

รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น ในปี 2502 โดยจะมีวัตถุประสงค์ให้ทรงพระทานทุนกับนิสิตนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนดี ทำให้เขาได้มีโอกาสไปเรียน

3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการมาจากพระราชดำริซึ่ง เป็นโครงการที่ได้จัดตั้งขึ้นจากพระดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแก้ไขปัญหาภายในประเทศเฉพาะหน้า และแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยได้ทรงเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 2495 ตลดรัชสมัยที่มีโครงการเนื่องจากมีพระราชดำริทั่งหมด 4,741 โครงการ โดยจะมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อที่จะประสานงานโครงการเนื่องมากจากพระราชดำริ

4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย แขนงด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย จิตรกรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะด้านอื่น ๆ อย่างเช่น โปรดเกล้า ให้กรมศิลปากรจัดทำโน้ตเพลงไทยระบบสากลและได้จัดพิมพ์ขึ้น ด้วยพระราชทรัพย์ของพระองค์ โปรดเกล้า ให้อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิจัยหาระดับมาตรฐานของเครื่องดนตรีไทย และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย

5. ด้านการแพทย์

การเสด็จพระราชดำเนิน รัชกาลที่ 9 ทรงเยี่ยมราษฎรตามสถานที่ต่าง ๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มีคณะแพทย์ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจากโรงบาลต่าง ๆ ล้วนแล้วเป็นอาสาสมัคร โดยได้เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยเครื่องแพทย์ให้การรักษาพยาบาล นอกจากนี้แล้ว ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน เป็นพระราชดำริให้ทันตแพทย์อาสาสมัครเดินทางออกไปช่วยเหลือ ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยปากและฟัน โดยที่ไม่คิดมูลค่า นอกจากนี้แล้ว หน่วยแพทย์หลวงก็ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปรักษาราษฎรผู้ป่วยตามหมู่บ่านที่อยู่ห่างไกล

6. ด้านการต่างประเทศ

ในช่วงพปี 2502 ถึง ปี 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดินเนินไปเยือนประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ยุโรป และในอเมริกาเหนือ รวม ๆ ไป 27 ประเทศ เพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีบรรดามิตรประเทศ ให้มีความสัมพันธ์กัน และเพื่อความปรารถนาดีของปวงชนชาวไทยไปมอบให้กับประชานประเทศต่าง ๆ

ดังนั้น 13 ตุลาคม จึงเป็น วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9  ที่ประชาชนไทยต่างก็พูดถึง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทำให้ประชาชนได้นึกถึงจนมาถึงทุกวันนี้  ทำให้ประชาชนคนไทยต่างก็พูดถึงพระองค์ท่าน เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ท่านทรงงานหนัก เพื่อให้ประชาชนคนไทยมี ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตที่อยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้น

แหล่งที่มาของภาพ : https://www.samyan-mitrtown.com/

 

บทความน่าสนใจ

สิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับใช้ มาสคาร่า ปัดขนตาไม่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ อ่านบทความไลฟ์สไตล์ ความงาม ดูดวง ท่องเที่ยว ได้ที่ เว็บผู้หญิง minebeauty

10 โรค ตับ สามารถพบได้บ่อย ต่อให้ป่วยเล็กน้อยก็ไม่ควรมองข้าม อ่านบทความอาหาร แฟชั่น ท่องเที่ยว ดูดวง มีบทความใหม่อัปเดตทุกวันที่ เว็บผู้หญิง minebeauty

การ เลือกรองเท้าให้เหมาะกับเท้า เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้ เพื่อให้มีความมั่นใจ และดูดีทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน รวม วิธีเลือกรองเท้า ให้เข้ากับทรงเท้ากัน

โรคสมองเสื่อม หรือ Dementia คือกลุ่มอาการที่เกิดจากระบบการทำงานของสมองที่ค่อยๆ เสื่อมลงหรือมีความบกพร่อง และรวมถึงด้านอื่นๆด้วย เช่น การใช้ความคิด

เทียนหอมคือ เทียนที่ถูกแต่งกลิ่นให้มีกลิ่นหอม ช่วยสร้างบรรยากาศให้กับห้องได้อย่างมีเสน่ห์ วันนี้ minebeauty เลยจะพาทุกคนมาดู วิธีทำเทียนหอม กัน