หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

14 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย

14 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย

 

สำหรับ วันเข้าพรรษา  เป็นวันที่พระสงฆ์จะอธิฐานจะพักประจำ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาในช่วงฤดูฝนที่ได้กำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่ไหน  หรือเรียกติดปากกันว่า จำพรรษา นั่นเอง ซึ่ง วันเข้าพรรษา ปี 2565 จะตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม หรือ แรม 1 ค่ำเดือน 8 โดยประวัติ วันเข้าพรรษา 2565 เป็นอย่างไร และ มีกิจกรรมอะไรบ้าง minebeauty ได้รวบรวมคำตอบไว้ให้แล้ว ดังนี้

ประวัติวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ที่แปลว่า พักฝน หมายถึง พระภิกษุต้องประจำ ณที่วัดใดวันหนึ่งในช่วงฤดูฝน โดยพระภิกษุจะมีหน้าที่ต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแพ่พระธรรมคำสอนต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ไม่จำเป็นจะต้องมีที่อยู่ประจำถึงแม้ฝนตก ชาวบ้านจึงได้มีการตำหนิว่าไปเหยียบพืชที่เป็นอาหารจนทำให้เสียหาย ทางพระพุทธเจ้าทรงได้มีการวางระเบียบการจำพรรษาให้ทางพระภิกษุอยู่เป็นประจำประมาณ 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน จึงได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน

1.ปัจฉิมพรรษาหรือวันเข้าพรรษาหลัง

วันเข้าพรรษา 2565 โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 จนถึงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 อย่างไรก็ตาม หากได้มีกิจธุระ เมื่อได้เดินทางไปแล้วก็ไม่สามารถกลับได้ในวันเดียว ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ ไม่เกิน 7 คืน เรียกได้ว่า สัตตาหะ หากเกินที่ได้กำหนดไว้ ถือได้ว่าไม่ได้รับประโยชน์ในการจำพรรษ

2.ปุริมพรรษาหรือวันเข้าพรรษาแรก

โดยเริ่มต้นตั้งวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ทุก ๆ ปี หรือถ้าปีใดในช่วงเดือน 8 สองครั้ง ก็จะเลื่อนให้มาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง และวันออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 นั่นเอง

ข้อยกเว้นของพระภิกษุจำพรรษาอื่น ๆ โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน

1. การระงับพระภิกษุสามเณรที่อยากจะไปสึกมิให้สึกได้

2. การไปเพื่อกิจธุระของทางคณะสงฆ์ เช่น ไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ได้ชำรุด

3. หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ สามารถไปฉลองบำเพ็ญกุศลของเขาเองได้

4. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่ได้เจ็บป่วย

และนอกจากนี้แล้วในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา  การเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุสงฆ์เข้ามาในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้สมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่ ๆ เป็นที่พักแรม ทางชาวบ้านก็เห็นพระมีความลำบากเช่นนี้ ก็จะช่วยปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้มีที่อยู่อาศัยพักฝนรวมกันหลายองค์ ที่พักดังกล่าวนี้เรียกได้ว่า วิหาร ที่แปลว่า ที่อยู่ของพระสงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์จะออกจาริกตามกิจของท่าน ถึงช่วงหน้าฝนใหม่ ๆ ท่านก็จะกลับมาที่พักอีกครั้งเพราะสะดวก แต่บางท่านจะอยู่ประจำเลย บางที่เศรษฐีมีจิตศรัทธาและเลื่อมใส ก็จะเลือกหาสถานที่ที่เงียบสงบไม่ห่างไกลจากชาวบ้านมากนัก จะสร้างที่พัก เรียกได้ว่า อาราม ให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์

ทั้งนี้แล้ว เครื่องใช้สอยต่าง ๆ ของพระให้มีประจำตัว มีเพียงอัฐบริขาร เช่น สบง จีวร สังฆาฏิ รัดประคด บาตร หม้อกรองน้ำ และมีดโกน เท่านั้น กว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้ บางทีถูกฝนต้นฤดูเปียกไปหมด ชาวบ่านที่ใจบุญก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนให้ท่านได้มีการผลัดเปลี่ยน และถวายของประจำปีให้แก่ท่านประจำวันเป็นพิเศษ ในช่วงวันเข้าพรรษานับได้ว่าเป็นเหตุที่มีประเพณีทำบุญในวันสำคัญที่มีสืบต่อเนื่องกันมา

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะเข้าช่วงวันเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของทางพระภิกษุ แต่ทางพุทธศาสนิกชนก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและได้ชำระจิตใจ ก่อนวันเข้าพรรษา 2565ทางชาวบ้านก็จะช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะ และซ่อมแซมกุฏิวิหาร พอถึงช่วงวันเข้าพรรษาก็จะได้ร่วมทำบุญตักบาตรกัน ถวายดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ยาสีฟัน สบู่ พร้อมกับฟังเทศน์ ฟังธรรม บางคนอาจจะมีไลฟ์สไตล์ตั้งใจงดเว้นเรื่องอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ ด้วยการงดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์

นอกจากนี้แล้วยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย นั่นก็คือ ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงวันเข้าพรรษาจะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้จะมีเป็นประจำทุกปี เพราะในระยะเวลาเข้าพรรษา ทางพระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า เย็น และในการนี้จะต้องมีธูป เทียนจุดบูชาอีกด้วย ทำให้ประชาชนพร้อมใจหล่อเทียนเข้าพรรษา สำหรับให้พระภิกษุได้ทำกุศลทาน เพราะเชื่อกันว่าการให้ทานเป็นแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มปัญญา

และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นประวัติ วันเข้าพรรษา ที่มีมานานหลายปี ประชาชนคนไทยต่างก็ให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน พอถึงช่วงวันเข้าพรรษา ปี 2565ก็จะมีการทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม และเดินทางกราบไหว้ขอพรตามวัดต่าง ๆ นั่นเอง

 

บทความน่าสนใจ

โอมิครอน กับ ภูมิแพ้อากาศ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง รีบเช็คเลย! ติดตามอ่านบทความดี ๆ ได้อีกมากมายที่เว็บไซต์ minebeauty เว็บผู้หญิงสำหรับผู้หญิงทุกคน

“วันสันติภาพไทย” 16 สิงหาคม วันที่คนไทยควรตระหนักถึง ร่วมเชิดชูวีรบุรุษของไทย ติดตามอ่านบทความไลฟ์สไตล์ผู้หญิงได้ครบครันที่เว็บไซต์ minebeauty

แป้งฝุ่นหรือ Loose Powder แบ่งแยกออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ วันนี้ เว็บผู้หญิง minebeauty เลยจะพาทุกคนมาดู รีวิว แป้งฝุ่นลดสิว ทั้ง 10 ยี่ห้อกัน

สมาร์ตวอช หรือ นาฬิกาอัจฉริยะ คือ นาฬิกาข้อมือที่เป็นมากกว่าบอกเวลา มาพร้อมฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย วันเราเลยจะพามาดู 10 นาฬิกา smart watch กัน

คำถามจิตวิทยา ทำนายทายนิสัย ค้นหาด้านมืดของคุณ จากกรณีเรือล่ม! อ่านบทความดูดวง สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ผู้หญิง ท่องเที่ยว และอื่น ๆ ได้ฟรีทุกวันที่ minebeauty